Privacybeleid Mijnsteinfort.nl


Laatst bijgewerkt: 14-07-2023

Dank u voor uw interesse in Mijnsteinfort. Het beschermen van uw privacy en het waarborgen van de veiligheid van uw persoonlijke gegevens is voor ons van het grootste belang. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen in het kader van het Klantenportaal. We raden u aan om dit beleid zorgvuldig door te lezen om te begrijpen hoe wij uw informatie behandelen.

1. Verzamelde informatie

We kunnen de volgende persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u gebruikmaakt van het Klantenportaal:

 • Naam en contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Informatie met betrekking tot uw bedrijf, zoals de naam van het bedrijf, het adres en andere relevante bedrijfsinformatie.
 • Inloggegevens en authenticatiegegevens voor het Klantenportaal.
 • Interactiegegevens, waaronder uw communicatie met onze klantenservice en uw activiteiten binnen het Klantenportaal.
 • Eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt tijdens uw interactie met het Klantenportaal.

2. Gebruik van verzamelde informatie

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van de gevraagde diensten via het Klantenportaal, zoals het beheren van bestellingen, het verstrekken van technische ondersteuning en het faciliteren van communicatie tussen u en onze Glasfabriek.
 • Het personaliseren en verbeteren van uw ervaring met het Klantenportaal.
 • Het verstrekken van relevante informatie, updates en aanbiedingen met betrekking tot onze producten en diensten, tenzij u zich heeft afgemeld voor dergelijke communicatie.
 • Het analyseren van gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van het Klantenportaal en het verbeteren van onze diensten en functionaliteiten.
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten en belangen.

3. Openbaarmaking van informatie aan derden

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden in de volgende situaties:

 • Met uw uitdrukkelijke toestemming om specifieke diensten te verlenen.
 • Met onze vertrouwde partners en serviceproviders die ons helpen bij het beheren en verbeteren van het Klantenportaal.
 • Indien vereist door de wet, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een wettelijk proces.
 • Om onze rechten en eigendommen te beschermen, inclusief het afdwingen van onze gebruiksvoorwaarden en andere juridische overeenkomsten.

4. Gegevensbeveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking ervan te voorkomen. We maken gebruik van versleuteling, firewalls en beveiligingsprotocollen om de integriteit van uw gegevens te beschermen.

5. Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de gevraagde diensten te leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We zullen uw gegevens verwijderen of anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden.

6. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, deze te corrigeren, te beperken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

7. Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. We zullen de bijgewerkte versie van het beleid op het Klantenportaal plaatsen en de datum van de laatste herziening bovenaan het beleid bijwerken.

8. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot dit privacybeleid of de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via:

Steinfort Glas B.V.
Marconistraat 6
8801 PM Franeker
T +31 517 380 900

We streven ernaar om eventuele vragen of zorgen die u heeft met betrekking tot uw privacy adequaat en tijdig te behandelen.